🥇 Alejandra CABALLERO "En calma" Artworks Art Gallery Spain Buy Paintings

Alejandra CABALLERO "En calma"

Alejandra CABALLERO (Madrid, 1974), llicenciada en Belles Arts per la Universitat Complutense de Madrid i amb una sòlida trajectòria artística, realitza la primera individual a la galeria. Alejandra CABALLERO pinta escenes de la vida quotidiana en moments de calma, contemplació o intros-pecció. En l’actual exposició, l’artista ha sortit dels seus característics interiors i les escenes transcorren moltes vegades sota el cel blau o el cel de l’albada.Les seves composicions són harmòniques, utilitza com element simbòlic les portes i les finestres que funcionen com a llindars. Les portes posicionen l’espectador en un altre pla, convertint-lo a vegades en “voyeur” d’aquestes escenes i les finestres son alhora la sortida d’un mateix a l’exterior i font de llum.Sorry for the inconvenience.

Search...