🥇 Artistes de la galería Galería art Obres Comprar premis

Artistes de la galería

 • Fernando ALDAY
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Santiago de Chile, 1959</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="p1"><span class="s1">Els treballs artístics de Fernando Alday aborden el pas del temps a través dels collages. Els documents, els papers antics i la tinta medieval que utilitza per compondre'ls expressen materialment la importància del passat, però, i heus aquí el gir simbòlic de la seva obra, només per fer-nos prendre consciència del present com a veritable motor vital.</span></p> <p class="p1"><span class="s1"></span></p> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-fernando-alday-b745.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Fernando Alday</a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/FERNANDO%20ALDAY%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Albert ALÍS
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Mataró, 1961</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">“Els seus temes estan fets d’insinuacions, d’apunts que cedeixen el protagonisme a un espectador que haurà de completar l’aventura proposada. Insinuacions urbanes, per tant, realitzades des d’una paleta que es resisteix a posar límits a les seves possibilitats i a tancar el món que representa.” Eudald Camps</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-d-albert-alis-b748.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Albert Alís</a></p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/ALBERT%20AL%C3%8DS%20cat.pdf" class="btn btn-info btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Beatrice BIZOT
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Milà, 1966</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="p1"><span class="s1">Amb una obra escultòrica vinculada a la poesia visual que aborda els temes de la ciutat, la construcció i l’ésser humà, Béatrice Bizot és capaç de representar els trastorns del món contemporani alhora d'incidir en qüestions existencials. S’acostuma a definir a si mateixa com a una escultora literària i, en efecte, és capaç de sorprendre’ns amb un llenguatge estètic propi que construeix una obra que és al mateix temps figurativa, surrealista i intimista.</span></p> <p class="p1"><span class="s1"> </span></p> <p class="p1"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CATÀLEG BÉATRICE BIZOT_ENVIAR MAIL (1).pdf" class="">DESCARREGUEU EL CATÀLEG</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-beatrice-bizot-b731.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Béatrice Bizot</a></p> <p class=""></p> <p class=""><strong><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/CV - BÉATRICE BIZOT (1).pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Tatiana BLANQUÉ
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Sant Cugat del Vallès, 1971</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">"Tatiana Blanqué deixa enrere el soroll ensordidor de la ciutat que no concedeix cap respir per a la necessària reflexió que ens pot donar les respostes a les moltes preguntes que ens fem i s'endinsa en els oasis de pau dels paratges naturals on la remor de les fulles no interfereix sinó que bressola els pensaments més profunds". - Jose Ma. Cadena, crític.<br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/sites/default/files/files/Tatiana%20Blanqu%C3%A9%20catal%C3%A1.pdf" class="btn btn-default">CV Tatiana Blanqué</a></p> <p class=""></p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-tatiana-blanque-b752.html" class="btn btn-default">Al taller de l'artista </a></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Alejandra CABALLERO
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Madrid, 1974 </strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">De pintura intimista, figurativa, poètica i introspectiva, la madrilenya establerta a Barcelona Alejandra Caballero és capaç d’eliminar de les seves composicions el fet superflu i anecdòtic per centrar-se en unes representacions aparentment simples però plenes de transcendalitat. Per aconseguir-ho, recorre sovint a la figura femenina i al seu entorn més quotidià, així com a la simbòlica presència del mar i a l’empremta de la infància.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-d-alejandra-caballero-b728.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Alejandra Caballero</a></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/CV - ALEJANDRA CABALLERO.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • David CASALS
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"><lt-highlighter contenteditable="false" style="display: none; z-index: 1 !important;" class=""><lt-div spellcheck="false" class="lt-highlighter__wrapper" style="width: 851.111px !important; height: 75.5556px !important; transform: none !important; transform-origin: 425.556px 37.7778px !important; zoom: 1 !important; margin-top: 1.37451e-06px !important; margin-left: 1.90039e-05px !important;"><lt-div class="lt-highlighter__scrollElement" style="top: 0px !important; left: 0px !important; width: 851px !important; height: 85px !important;"></lt-div></lt-div></lt-highlighter> <div class="editable" style="position: relative;" spellcheck="false" data-gramm="false"> <p class="">David Casals té un treball que supera els límits que imposa la figuració per assolir un cert lirisme poètic difícil d'aconseguir en obres que en aparença t'ho estan lliurant tot. La veritat és que aquest artista s'allunya de tendències objectives radicals com l'hiperrealisme o el realisme fotogràfic.<br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/DAVID%20CASALS%20CAT.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Monica CASTANYS
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Barcelona, 1973</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">La pintura de Mònica Castanys destaca tant pel color vivíssim de la seva paleta (que, amb un traç especialment expressiu, recorda a la impressionista) com per la seva capacitat gairebé màgica per captar l’instant quotidià. Escenes urbanes plenes de vida i de llum omplen una obra assossegada però a la vegada amb un punt de misteri que ha estat exhibida a nombroses exposicions nacionals i de l’estranger.</p> <p class=""></p> <p class=""><strong class=""><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CATÀLEG Mònica Castants 2021 BAIXA.pdf" class="">CATÀLEG DE LA DARRERA EXPOSICIÓ</a></strong></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-monica-castanys-b726.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Mònica Castanys</a></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Jaime DE CÓRDOBA
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Barcelona, 1961</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">“Els temes són representacions de l'home, la terra i dels seus paisatges, el vent del Cap de Creus, els arbres de la seva infància, la corrent del riu... Paisatges perduts o retinguts en la memòria. Pedra, ciment, ferro, ceràmica...” Flamicell Art Contemporani.<br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/JAIME%20DE%20C%C3%93RDOBA%20BENEDICTO%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/img/cms/catàleg de jaime de córdoba definitiu.pdf" class="btn btn-default">Catàleg exposició Dies d'argent</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Jesús CURIÁ
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Madrid, 1969</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Les escultures de Jesús Curiá no deixen indiferent a ningú, sobretot per la manera tan personal de representar-les, ja que per a ell el que és important és posar de manifest que la figura humana és essencial a l’hora de fusionar el passat amb el present, o el que és el mateix, crear una mena d’atracció estètica que provoqui en l’espectador la sensació de trobar-se dins d’un món on la realitat i l’intangible es confonen (Ramon Casalé Soler, historiador i crític d'art).</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://issuu.com/anquins.com/docs/curi_issu?fr=sZWYzNjU4Njc1NTM" class="btn btn-default" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Catàleg de l'exposició</a></p> <p class=""></p> <p class=""><strong><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/CV-Jesus Curià (1).pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Carlos DÍAZ
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Barcelona, 1968</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">En l’obra del pintor barceloní Carlos Díaz, elaborats i atractius jocs tant de llums i ombres com de composició  impregnen de bellesa objectes, indrets i formes que veiem cada dia però que sovint ens passen per desapercebuts. Sent un dels artistes més destacats de la nova generació de pintors catalans que cultiven el realisme des d’una òptica contemporània, Carlos Díaz ha exposat a galeries d’arreu d’Europa i a diferents fires d’art internacional.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-carlos-diaz-b724.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Carlos Díaz</a></p> <p class=""><a href="https://carlosdiaz-arte.blogspot.com/p/curriculum.html" class="btn btn-info btn-sm"> CV</a></p> <p class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Marta FÀBREGAS
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left mce-content-body hasVisual" contenteditable="true" style="position: relative;">Sant Cugat, 1974</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Marta Fàbregas</strong> sempre ha sentit passió pel llenguatge visual. Va estudiar fotografía al IEFC i va cofundar l'Estudi "La fotogràfica" junt amb el també fotògraf Marc Vidal.</p> <p class="">En els darrers anys, Fàbregas va comença a treballar digitalment sobre fotografies antigues de dones anònimes de finals del XIX i principis del XX i va crear amb diversos materials, collages fotogràfics amb una tècnica que ella anomena Transfotografia. L'artista, en tot aquest procés de transformació de la imatge, vol retornar la dignitat a aquestes dones oblidades, marginades o esclavitzades.  </p> <p class=""></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/Marta Fabregas - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Gustavo DÍAZ SOSA
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Cuba, 1983</strong></p> <p class="">Díaz Sosa ha viscut l’art des de nen, amb deu anys ja estudiava dibuix i perspectiva, i quan encara era un adolescent va ingressar a l’Acadèmia Nacional de Belles Arts San Fernando. La seva extraordinària formació amb dibuix i perspectiva es quelcom que no passa desapercebut en veure les seves pintures.<br class="" /><br class="" /></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/CV - Gustavo Diaz Sosa.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Marta DURAN
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Mataró, 1955 </strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">"Marta Duran va estudiar biologia i es va especialitzar en botànica. És per això que el seu coneixement del paisatge i de les flors va més enllà del que és purament visual. Hi batega l'energia de la vida vegetal però també les sensacions personals més íntimes que transmeten. A mesura que ha aconseguit un bon domini de la tècnia pictòrica la seva obra s'ha alliberat de les convencions acadèmiques i ha pogut assolir un llenguatge ben personal. El color i la pinzellada a l'oli flueixen amb una intensitat i amb una potència que no pretén descriure la realitat o les formes naturals, sinó l'essència mateixa dels elements que, d'una manera especial, en jardins i boscos, fan possible la meravella de la vida natural. Més enllà del referent real, l'obra pictòrica assoleix plena autonomia plàstica. La joie de vivre, la bellesa salvatge de colors i formes emergeix en la pintura més lliure de Marta Duran".</p> <p class="">Manuel Guerrero Brullet. La joie de vivre</p> <p class="">Crític d'art i comissari d'exposicions.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/MARTA%20DURAN%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Rui GOMES
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Matosinhos (Portugal), 1973</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="p1"><span class="s1">El pintor d’origen portuguès però català per afecció Rui Gomes recupera la narrativitat de la Nova Figuració sense oblidar les característiques semàntiques de la pintura. Distribuint l’obra en diverses sèries, manifesta experiències i inquietuds en unes pintures plenes d’una abstracció fantasiosa que són capaces de fer-nos enfrontar amb un somriure a l’absurd de la vida.</span></p> <p class="p1"><a href="https://issuu.com/anquins.com/docs/rui_gomes_5_?fr=xKAE9_zU1NQ"><strong><span class="s1">CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ "PARADOXES DEL TEMPS"</span></strong></a></p> <p class="p1"><a href="https://issuu.com/anquins.com/docs/rui_gomes_5_?fr=xKAE9_zU1NQ"><strong><span class="s1"></span></strong></a></p> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/en-el-taller-de-rui-gomes-b734.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Rui Gomes</a></span></p> <p class="p1"><span class="s1"></span></p> <p class="p1"><span style="color: #ffffff; background-color: #d0121a;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/RUI GOMES - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="color: #ffffff; background-color: #d0121a;">CV</a></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Núria GUINOVART
  <p></p> <p></p> <p><span class="tlid-translation translation"><span title="">"</span><span title="">El resultat</span> <span title="">estètic</span> <span title="" class="">li arriba a</span> <span title="">l'artista,</span> <span title="">però</span> <span title="">Núria</span> <span title="">Guinovart</span> <span title="">no</span> <span title="">és</span> <span title="">el primer que</span> <span title="">busca</span> <span title="" class="">en les seves obres</span><span title="">.</span> <span title="">La voluntat</span> <span title="">expressiva</span> <span title="">dins</span> <span title="">la qual</span> <span title="">es</span> <span title="">mou</span> <span title="">té</span><span title="" class="">, sobretot,</span> <span title="">ple</span> <span title="">desig</span> <span title="">comunicatiu</span> <span title="">cap als altres</span> <span title="">i</span> <span title="">cap a -</span> <span title="">insistim</span> <span title="">-</span> <span title="" class="">ella mateixa</span> <span title="">com a primera</span> <span title="">receptora de les</span> <span title="">emocions</span> <span title="">que li</span> <span title="">neixen</span> <span title="" class="">a mesura que</span> <span title="">es</span> <span title="">manifesta.</span> <span title="">Passió</span> <span title="">i</span> <span title="">sensibilitat</span> <span title="">s'ajunten</span> <span title="">i s'expressen</span> <span title="">amb</span> <span title="">valentia</span> <span title="">dins d'un</span> <span title="">natural</span> <span title="">sentit</span> <span title="">de la mesura.</span> <span title="">En el fons</span> <span title="">es llança</span> <span title="">cap al que</span> <span title="">només</span> <span title="">intueix</span> <span title="">i que</span> <span title="">li és</span> <span title="">desconegut,</span> <span title="">però</span> <span title="">procura</span> <span title="">actuar</span> <span title="" class="">amb seny</span><span title="">.</span> <span title="">Per</span> <span title="">això la seva obra</span> <span title="">ens</span> <span title="">arriba</span> <span title="">i</span> <span title="">ens</span> <span title="">complau</span><span title="">.</span> <span title="">"</span><br /><span title="">Josep Mª</span> <span title="">Cadena i</span> <span title="">Raimond</span> <span title="" class="">Maragall.</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation"><span title="" class=""></span></span></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/NURIA GUINOVART - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> <p class=""></p> <p><span class="tlid-translation translation"><span title="" class=""></span></span></p> <p class=""></p>
 • Coia IBAÑEZ FERRATER
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Reus, 1962</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Amb una obra rica en significats i emocions, la pintora i músic Coia Ibáñez parteix d’una tècnica pròpia fruit d’anys d’experimentació per crear textures i baixos relleus que desperten un efecte gairebé escultòric. Com a una peça musical, el dinamisme de línies sinuoses i el gust per les repeticions marquen el ritme de la seva pintura plena de colors brillants i espurnes irisades. </p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-coia-ibanez-ferrater-b743.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Coia Ibàñez Ferrater</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/COIA%20IBA%C3%91EZ%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Frank JENSEN
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Salten, 1957</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Les pintures abstractes de Frank Jensen parteixen d’una estructura sòlida i una composició equilibrada i geomètrica plena d’harmonia i bellesa. Amb un tractament intens del color, es tracta d’una abstracció que, a la vegada que apel·la al concepte i a les idees, aconsegueix explicar històries que provoquen sensacions profundes a l’espectador.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-frank-jensen-b732.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Frank Jensen</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CATÀLEG Frank Jensen_1.pdf" class="btn btn-default">Catàleg de l'exposició <em class="">Crossroads</em></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/FRANK%20JENSEN%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Kubach & KROPP
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Livia Kubach (Bad Münster am Stein, 1966) Michael Kropp (Kölh 1960)</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">"El que fascina l'espectador sobre les obres de Livia Kubach i Michael Kropp és, sobretot, l'aspecte distintiu estètic de les escultures."</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="/ca/blog/kubach-kropp-b213.html" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Marta LAFUENTE
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Barcelona, 1976</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Amb una obra plàstica que confronta mètodes tradicionals de la pintura i el dibuix amb reproduccions mecàniques de mitjans de comunicació contemporanis, Marta Lafuente construeix una poètica que és capaç d'abordar l'exploració de l'individu tant en la recerca de la pròpia existència com en el seu procés d’enfrontar-se al pas del temps.</p> <p class=""><strong class=""></strong></p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-marta-lafuente-b746.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Marta Lafuente</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/MARTA%20LAFUENTE%20INGL%20CAT.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Didier LOURENÇO
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Premià de mar, 1968-2023</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Artista d’un optimisme explosiu que sacseja l’espectador, Didier Lourenço construeix des de la sinceritat una obra evocadora i suggerent sempre lligada a l’experiència vital. Malgrat la varietat temàtica dels seus quadres, l’ús cada cop més enèrgic de colors explosius i potents, i el gust pel joc amb les textures encaminen sempre l’obra de Lourenço cap a una direcció: la de l’exaltació a la joia de viure.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-didier-lourenco-b725.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Didier Lourenço</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/DIDIER%20LOUREN%C3%87O%20CAT.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Joanpere MASSANA
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left mce-content-body hasVisual" contenteditable="true" style="position: relative;">Ponts, 1968</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Joanpere Massana va néixer a Ponts, el 1968  i és un artista plàstic català. Es va llicenciar en Belles Arts en l’especialitat d’Escultura per la Facultat de Belles Arts “Sant Jordi” de Barcelona. És professor d’Escultura a l’Escola Superior d’Art i Disseny Ondara, a Tàrrega. La seva obra s’origina sobre la base de llibres: “El llibre dels jocs”, “Un llibre per Jana”, “Il llibre dell’acqua”, etc. Va rebre el primer premi en pintura el 1992, que organitzava la Generalitat de Catalunya. La seva obra està entre les principals col·leccions europees, amb gran èmfasi a Itàlia (pintura, escultura, instal·lacions, dibuixos, gravats, vídeo instal·lacions, etc.). Ha estat el primer artista a exposar de forma individual al Palazzo delle Arti Napoli (2007).</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/CATA%CC%80LEG%20JOANPERE%20MASSANA%2C%202022.pdf"><b>CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ</b></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-joanpere-massana-b747.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Joanpere Massana</a></p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/j%20massana%20cv%20catala.pdf" class="btn btn-info btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Eva LLORENS
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Girona, 1970</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Eva Llorens és Llicenciada a Belles Arts a la Universitat de Barcelona.Ha realitzat exposicions des que va finalitzar la carrera. L'any 2015 es va establir a Nova Zelanda, i des de llavors ha mostrat la seva obra a Espanya i a Nova Zelanda.</p> <p class=""></p> <p class="">És una artista coneguda per les seves enigmàtiques pintures a l'oli d'objectes, persones, paisatges i, recentment, també flors. Hi ha quelcom sommiador en les seves pintures, ofereix un sentit d'allò familiar, dels objectes quotidians, executats de forma exquisita. Fent servir l'estètica japonesa de "wabi sabi", Eva Llorens pinta la bellesa transitoria i l'envelliment natural de flors glorioses. Hi ha un sentit alegre de l'eternitat i l'esperança del retrat de flors.</p> <p class=""></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/EVA LLORENS - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> <p class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Carlos MORAGO
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Madrid, 1954</strong> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">"Ha passat de vendre les seves obres al Rastre madrileny, a exposar en sòbries galeries. Tot això sense perdre un aire de modèstia que li permet parlar de les seves limitacions tècniques, superades pacientment per perfeccionar el seu realisme impressionista. "- El País</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/CARLOS%20MORAGO%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Josep MOSCARDO
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">“Moscardó recorre sovint a la compressió de l’espai, tot reordenant alguns referents geogràfics i jugant amb els diferents plans de composició; aquest aspecte lúdic és una altra de les característiques de la seva obra, que reflecteix la seva mirada optimista i vital sobre els fets quotidians.”  <br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CATÀLEG Josep Moscardó (1).pdf" class="">CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ</a></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/Josep Moscardó - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Ramon MOSCARDÓ
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><span class="">Ramon Moscardó (Barcelona, ​​1953) es caracteritza per la seva pintura vitalista i colorida. Ha exposat arreu del món i Cadaqués, el seu lloc de residència, és la seva gran font d'inspiració.</span></p> <p class=""><span class=""><strong style="color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/Ramon Moscardó - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="color: #ffffff; background-color: #d0121a;">CV</a></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Jordina ORBAÑANOS
  <p>Barcelona, 1960</p>
 • Perico PASTOR
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><span class="">Va néixer a la Seu d’Urgell el 1953. Estudià a Barcelona, emigrà a Nova York el 1976, i s’hi quedà uns dotze anys. Va publicar les seves il·lustracions a Harper’s, The Village Voice, i sobretot a The New York Times, la qual cosa li va permetre de pintar sense presses.</span><br class="" /><span class="">El 1980 exposa per primera vegada, al Cornelia Street Café, de Nova York, i al 1983 per primera vegada en una galeria: Estampa de Madrid. Des d’aleshores ha compaginat il·lustració i pintura, amb exposicions a Barcelona, Madrid, Granada, Hong Kong, París, Tokio, Sag Harbor, Miami...Des de 1989 viu a Barcelona, dedicat plenament a la pintura, la il·lustració de prensa (El Pais, Internacional Herald Tribune, La vanguardia...) o editorial (Amigos, el Pequeño cuento,La Bíblia...) i a projectes diversos.</span><br class="" /><span class="">Casat, amb quatre fills, practica el rem i l’esquí de fons, és addicte a la música i la lectura, i no és mal cuiner.</span><br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Carmen PASTRANA
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h1 class="media-heading editableLine text-left" style="position: relative;">Carmen Pastrana</h1> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><span class="">Allò que passa al món de </span><span class="hiddenSpellError" onkeypress="MORFOLOGIK_RULE_CA_ES---#---undefined---#---Possible error ortogràfic.---#---Carmèn#Carme#Carmel#Caiman#Germen#Armen#Fermen#Carden#Arman#Carmanh#Carmes#Hermann#Karman#Bàrman#Calmen#Carien#Carmena#Carmene#Carmeni#Carmeno#Carmenà#Carmení#Carren#Cartén#Carvèn#Carvén#Carèn#Cermet#Cernen#Cerumen#Ermen#Termèn#Car men---#---Carmen">Carmen</span><span class=""> </span><span class="hiddenSpellError" onkeypress="MORFOLOGIK_RULE_CA_ES---#---undefined---#---Possible error ortogràfic.---#---Estrena#Estrenà#Destrena#Destrene#Destrenà#Estrene---#---Pastrana">Pastrana</span><span class=""> ho fa en o contra el buit, aquest blanc impol·lut dels seus fons que, indubtablement, es converteix al final en un inesperat protagonista més de les seves impecables escenes. Amb prou feines poblades, desolades, metafísiques, aquestes desenvolupen diàlegs succints</span><span class="">, però</span><span class=""> molt intensos on algú o alguna cosa es relaciona amb algun altre element i, en efecte, també amb el buit insondable que l'envolta. O contra ell.</span></p> <p class=""><span class=""></span></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><span class=""><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/Carmen Pastrana - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Maria PERELLÓ
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Sabadell, 1961</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="" style="text-align: justify;">Maria Perelló, pintora, nascuda a Sabadell el 1961, ha centrat les seves darreres obres en la figura humana i l'aigua, com un element que li permet donar color, transparència i llum a les seves composicions, i, alhora, desdibuixar i donar moviment a les formes. L’artista ens sorprèn amb noves temàtiques, com ara els paisatges nevats.</p> <p class="" style="text-align: justify;"></p> <p class="" style="text-align: justify;"><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/MARIA PERELLÓ - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> <p class="" style="text-align: justify;"></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Francesca POZA
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h1 class="media-heading editableLine text-left" style="position: relative;">Francesca Poza</h1> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">L'artista Francesca Poza tendeix a l’abstracció en la seva obra. Tot i que no abandona completament els elements figuratius, crea textures i profunditats. La seva intenció és reproduir, retratar el que és orgànic. Crear noves formes des de les quals el món natural es desintegra cap a una profunda i íntima representació de la seva estructura.</p> <p class=""></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/FRANCESCA POZA - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Alex PRUNÉS
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left mce-content-body hasVisual" style="position: relative;" contenteditable="true">Barcelona, 1974</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p class=""><span class="">Àlex Prunés va néixer a Barcelona el 1974. Es va graduar de de la Universitat de Barcelona i el seu principal interès va ser la pintura. Més tard va completar el seu màster també a la Universitat de Barcelona aquest cop amb l'enfocament clau en el realisme i el medi ambient i finalment es va convertir en Doctor en Belles Arts el 2017. Àlex ha estat pintant paisatges i ciutats realistes amb el toc del que és estrany i tràngol com a estat. Vol capturar l'espectador i crear narratives fantàstiques que combinen la realitat i l'imaginat.</span></p> <p class=""><span class=""></span></p> <p class=""><span class=""><a href="https://www.anquins.com/es/blog/en-el-taller-de-alex-prunes-b711.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Àlex Prunés</a></span></p> <p class=""><span class=""></span></p> <p class=""><span class=""><button type="button" class="btn btn-info btn-sm"> <span class="glyphicon glyphicon-"></span> <a href="https://www.anquins.com//img/cms/A%CC%81LEX%20PRUNE%CC%80S%20cat.pdf">CV</a></button></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Lluís PUIGGRÒS
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Sant Joan de Vilatorrada, 1970</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Pintor que va completar la seva formació amb estudis de disseny gràfic i d'arts aplicades a l'Escola d'Arts i Oficis de Vic (1990-1995). Els paisatges, les arquitectures urbanes, les grans ciutats, els gratacels i les panoràmiques, que sovint es confonen amb imatges de la realitat.<br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/LLU%C3%8DS%20PUIGGROS%20cat..pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Lluc QUERALT
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Tarragona, 1978</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Amb la fotografia, Lluc Queralt es va deixar portar pel món: en terres en guerra com Palestina, Síria, Grècia, Estats Units, països de l'est ... però també terres nòrdiques com Islàndia, país amb el qual va crear vincles estrets i on no deixa de tornar per pintar i exposar.<br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Alejandro QUINCOCES
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h2 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Bilbao, 1951</h2> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Obres com la seva ratifiquen la vigència del medi perquè tenen el que fa de la pintura una forma d'expressió insubstituïble: la pinzellada com a residu sòlid que conserva la seva fluïdesa essencial -la de l'oli i també la del gest-, i el gest com a materialització del pensament. La pintura és poesia calcificada. Una excrescència de la mirada poètica, ni més ni menys.</p> <p class="">“La poesía es prosa a cámara lenta.” –<em class="">Nicholson Baker</em></p> <p class=""><em class=""></em></p> <p class=""><strong><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/CV - Alejandro Quincoces (1).pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Teresa RIBA
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Igualada, 1962</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">  <span class="s1">L’escultura figurativa de Teresa Riba té un caràcter tàctil que empeny l’espectador a participar en la construcció del significat de l’obra. L’artista reflexiona sobre la identitat, el sentiment i la persona, però sobretot al voltant de la comunicació gràcies a la creació d’un diàleg entre obra i públic en què serà l’escultura qui acabi interrogant l’espectador i no al revés.</span></p> <p class=""><span class="s1"></span></p> <p class=""><span class="s1"><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-teresa-riba-b730.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Al taller de Teresa Riba</a></span></p> <p class=""><span class="s1"></span></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/TERESA RIBA - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a;"><strong><span style="color: #ffffff;">CV</span></strong></a></span></p> <p class=""><span class="s1"></span></p> <p class=""><span class="s1"></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Xavier RODÉS
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Barcelona, 1971.</p> <p class="">Cursa estudis de disseny a l’escola Elissava de Barcelona, es llicencia en Art per l’escola EINA i realitza el PFC a càrrec del Mestre X. Serra de Rivera. Les seves obres pictòriques es caracteritzen per un treball magistral del tracte de la llum i l’equilibri del color.<br class="" /><br class="" /></p> <p class=""></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/XAVIER RODÉS - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> <p class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Oliver ROURA
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Barcelona, 1978</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p style="text-align: justify;" class=""><span class="">"Oliver Roura  es un dels nostres grans poetes de la geometria i el color... L'equlibri i harmonia de serenor gairabé matemàtica amb què els quadres se'ns ofereixen als ulls són, de fet, resultat d'un treball experimental sobre tensions de signe divers. Tensió en els motius que configuren l'univers Roura: geometria, precisió lineal i exactitud compositiva convivint amb l'atzar capriciós, fractal de reminiscències orgàniques, de la pintura en llibertat". - Pep Garrido</span><br class="" /><br class="" /></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/Oliver%20Roura%20CAT.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Jordi SÀBAT
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Palafrugell, 1960</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Amb unes composicions d’un impacte expressiu irresistible, l’obra de l’artista i dissenyador gràfic Jordi Sàbat es pot incloure en el terreny de la poesia visual. El joc constant d’interpretacions i reinterpretacions d’objectes i paraules que proposa Sàbat té el mèrit de ser capaç de provocar a l’espectador un somriure al mateix temps que una reflexió profunda.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/img/cms/sabat21.pdf" class=""><span style="font-size: 18px; color: #ff0000;" class="">Descarregar catàleg</span></a></p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-jordi-sabat-b723.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Jordi SÀBAT</a></p> <p class=""></p> <p class=""><strong><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/JORDI SABAT - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Aurembiaix SABATÉ
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Bell-lloc d'Urgell (LLeida), 1980</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">El simbolisme de l’obra plàstica d’Aurembiaix Sabaté està carregat d’idees, bellesa i continguts poètics, i, a la vegada, partint com parteix de l’observació del natural, és també un simbolisme ben viu. Amb preferència per la pintura i el gravat sobre suports diversos, l’artista està interessada en el diàleg dels éssers humans amb el medi tant des del punt de vista cognitiu com espiritual.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-d-aurembiaix-sabate-b729.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Aurembiaix Sabaté</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/AUREMBIAIX%20SABAT%C3%89%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Pere SALA
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p style="text-align: justify;" class="">Vic, 1962. Presenta un obra d’arrel clàssica però amb connotacions ben contemporànies, tant pel que fa a la temàtica com pel gran dinamisme de les seves composicions. Els seus bronzes ens recorden els gran mestres de la fosa del S. XIX, pel seu gran domini de la tècnica.</p> <p style="text-align: justify;" class=""></p> <p style="text-align: justify;" class=""></p> <p style="text-align: justify;" class=""><span style="background-color: #d0121a;"><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/PERE SALA - CV (1).pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a;"><span style="color: #ffffff;"><strong>CV</strong></span></a></span></p> <p style="text-align: justify;" class=""></p> <p style="text-align: justify;" class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Isabel SALUDES
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Alforja (Tarragona)</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p style="text-align: justify;" class="">Aquesta artista nascuda a Alforja i resident a Barcelona té una llarga trajectòria. Ha exposat a Suïssa, Alemanya, Portugal, França, Japó i a l'estat espanyol destaca la seva participació en diverses ocasions a la fira d’Art Contemporani ARCO des de l’any 1993.</p> <p style="text-align: justify;" class=""></p> <p style="text-align: justify;" class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/ISABEL SALUDES - CV.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="btn btn-default" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • RAMON SURINYAC
  <p></p> <p></p> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left hasVisual" style="position: relative;">Barcelona, 1974</h3> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">La pintura de Surinyac convida a una observació a certa distància. Captiva l'espectador amb escenes en principi convencionals i paisatgístiques, però que transmeten una gran calma i pau: una platja, una muntanya nevada, un sotabosc o... Ens sembla que estem contemplant una obra gairebé fotogràfica, certament de gran qualitat i enorme complexitat tècnica, que sap increpar l'ànima i portar-nos a un lloc tranquil.</p> <p class=""><a href="https://issuu.com/anquins.com/docs/ramon_surinyac_2023_issu?fr=xKAE9_zU1NQ">CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ "MATÈRIA VISUAL"</a></p> <p class=""></p> <p class=""><span style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;"><strong><a href="https://www.anquins.com/img/cms/CV/RAMON SURINYAC - CV.pdf" target="_blank" class="btn btn-default" rel="noopener" style="background-color: #d0121a; color: #ffffff;">CV</a></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>
 • Oriol TEXIDOR
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><strong class="">Barcelona, 1974</strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p style="text-align: justify;" class=""> "Pintura objectiva, escultura i fotografia s'entrellacen amb harmonia i delicadesa. Oriol Teixidor genera una autèntica poesia visual en què les accions més banals i quotidianes són l'expressió de l'ensorrament de les fronteres entre les múltiples disciplines artístiques. Utilitza la metàfora visual del silenci, arrossegant a l'espectador cap a un món immaterial, místic i sensible, habitat pel record i la memòria. "</p> <p style="text-align: justify;" class="">-Fundació Vilas Casa</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><a href="https://www.anquins.com//img/cms/ORIOL%20TEXIDOR%20cat.pdf" class="btn btn-default">CV</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Miquel WERT
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h3 class="media-heading editableLine text-left mce-content-body hasVisual" contenteditable="true" style="position: relative;">Barcelona, 1982</h3> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class=""><span class="">El pintor i muralista Miquel Wert s’acosta a la teatralitat de la vida quotidiana i qüestiona la representació del subconscient col·lectiu amb unes fascinants estampes plàstiques que reconstrueixen un passat recent que sembla esvair-se de la memòria. Llicenciat en Belles Arts i mereixedor de premis com el del LIV Certamen Internacional de Dibuix Ynglada-Guillot, les seves obres s’exhibeixen internacionalment a nombroses exposicions individuals i col·lectives des de l’any 2000.</span></p> <p class=""><span class=""></span></p> <p class=""><span class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-miquel-wert-b727.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Miquel Wert</a></span></p> <p class=""><span class=""></span></p> <p class=""><span class=""><a href="#" class="btn btn-info btn-sm"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> CV</a></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>
 • Montse VALDÉS
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="1" data-text="0" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <h1 class="media-heading editableLine text-left" style="position: relative;">Barcelona, 1960</h1> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Amb una obra de gran format a l’oli sobre tela, malgrat que avui en dia està experimentant amb altres materials, Montse Valdés exhibeix una tècnica exquisida que, plena de sentit, transcendeix el mer academicisme: les seves creacions s’emmarquen en un realisme lliure (o, com ella mateixa anomena, <em class="">desfet</em>) que permet a l’espectador arribar a la bellesa interior dels rostres i els éssers humans que s’hi representen.</p> <p class=""></p> <p class=""><a href="https://www.anquins.com/ca/blog/al-taller-de-montse-valdes-b736.html" class="btn btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-"></span> Entrevista a Montse Valdés</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>


Disculpeu les molèsties.

Efectueu una nova recerca