Miquel WERT: "Mise en Scène"

Una vintena d'obres amb carbonet i oli sobre tela que son finestres obertes a moments familiars, construits i deconstruits, reals o impostats, propers i alhores extranys.. Llegiu la nota de premsa i textes catàleg per endinsar-vos en "Mise en scène".

NOTA DE PREMSA

NOTA DE PRENSA

PRESS RELEASE

CATÀLEG EXPOSICIÓfiltros activos

Miquel WERT

Kick of

Precio 200,00 €