Exposicions

  • Exposicions anteriors
  • BON VOYAGE!
    <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"> <div class="editable" style="position: relative;"> <p class="">Bon Voyage! és el títol de l’exposició col.lectiva  que la galeria d’art Anquins ha organitzat per la temporada de Nadal en la qual participen 10 pintors i una escultora.  Totes les obres de l’exposició tenen com a fil conductor la temàtica del viatge, interpretada des de punts de vista i estils molt diversos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>


Filtres actius