Exposicions

  • Exposicions anteriors
  • Marta LAFUENTE. La cançó del mar
    <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"><lt-highlighter contenteditable="false" style="display: none; z-index: 1 !important;" class=""><lt-div spellcheck="false" class="lt-highlighter__wrapper" style="width: 1039px !important; height: 82px !important; transform: none !important; transform-origin: 519.5px 41px !important; zoom: 1 !important; margin-top: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><lt-div class="lt-highlighter__scrollElement" style="top: 0px !important; left: 0px !important; width: 1039px !important; height: 92px !important;"></lt-div></lt-div></lt-highlighter> <div class="editable" style="position: relative;" spellcheck="false" data-gramm="false"> <p class=""><strong class="">Marta Lafuente <span class="hiddenGrammarError" onkeypress="COMMA_PARENTHESIS_WHITESPACE---#---undefined---#---No poseu cap espai després dels parèntesis &lt;br/&gt;d'obertura---#---(---#---( " style="padding-bottom: 2px; background-image: url('../../../../../images/squiggle.png'); background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; cursor: default; color: #666666; font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">(</span></strong><span class=""><strong class="">Barcelona, 1976)</strong> presenta la seva segona individual a la galeria.</span><br class="" /><br class="" /><span class="">En les obres que </span><span class="">componen</span><span class=""> l'exposició <strong class="">"La cançó del mar",</strong> l'artista no pretén captar el moment fugisser. Tot sembla en suspens i en silenci. Amb una gran expressivitat, Marta Lafuente evoca la </span><span class="">memòria</span><span class=""> de la infantesa</span><span class=""> i records d'un temps perdut, on el mar és l'escenari i el lloc comú.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="widget containering" data-widget-type="Media" data-nb-col="1" data-title="0" data-text="1" data-pos="undefined"> <div class="media mediaWidget carousel" data-nb-items="1" data-auto-play="9000" data-rewind-nav="1"> <div class="mediaThumbnail"> <div class="media-body"><lt-highlighter contenteditable="false" style="display: none; z-index: 1 !important;" class=""><lt-div spellcheck="false" class="lt-highlighter__wrapper" style="width: 1039px !important; height: 70px !important; transform: none !important; transform-origin: 519.5px 35px !important; zoom: 1 !important; margin-top: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><lt-div class="lt-highlighter__scrollElement" style="top: 0px !important; left: 0px !important; width: 1039px !important; height: 80px !important;"><canvas class="lt-highlighter__canvas" width="278" height="67" style="display: none; top: 2px !important; left: 95px !important;"></canvas></lt-div></lt-div></lt-highlighter> <lt-highlighter contenteditable="false" style="display: none; z-index: 1 !important;" class=""><lt-div spellcheck="false" class="lt-highlighter__wrapper" style="width: 1022px !important; height: 0px !important; transform: none !important; transform-origin: 511px 0px !important; zoom: 1 !important; margin-top: 10px !important; margin-left: 0px !important;"><lt-div class="lt-highlighter__scrollElement" style="top: 0px !important; left: 0px !important; width: 1022px !important; height: 0px !important;"></lt-div></lt-div></lt-highlighter> <div class="editable" style="position: relative;" spellcheck="false" data-gramm="false"> <p class=""></p> <p class=""></p> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>


Filtres actius