Obres del mateix artista

(114 cm x 127 cm)
(38 cm x 47 cm)
(20 cm x 12 cm)
(107 cm x 19 cm)
(56 cm x 160 cm)
(15 cm x 42 cm)