Obres del mateix artista

(15 cm x 42 cm)
(25 cm x 190 cm)
(70 cm x 90 cm)
(30 cm x 60 cm)
(36 cm x 76 cm)
(70 cm x 68 cm)