Obres del mateix artista

(27 cm x 24 cm)
(114 cm x 127 cm)
(40 cm x 175 cm)
(80 cm x 88 cm)
(20 cm x 12 cm)
(30 cm x 20 cm)