Obres del mateix artista

(114 cm x 127 cm)
(20 cm x 24 cm)
(31 cm x 75 cm)
(80 cm x 88 cm)
(40 cm x 170 cm)
(30 cm x 30 cm)