Obres del mateix artista

(61 cm x 96 cm)
(70 cm x 90 cm)
(114 cm x 127 cm)
(61 cm x 96 cm)
(15 cm x 56 cm)
(70 cm x 68 cm)