Obres del mateix artista

(100 cm x 40 cm)
(0 cm x 0 cm)
(20 cm x 24 cm)
(15 cm x 56 cm)
(61 cm x 96 cm)
(40 cm x 170 cm)