Obres del mateix artista

(107 cm x 19 cm)
(70 cm x 68 cm)
(42 cm x 92 cm)
(30 cm x 30 cm)
(58 cm x 15 cm)
(0 cm x 0 cm)