Obres del mateix artista

(25 cm x 82 cm)
(107 cm x 19 cm)
(61 cm x 96 cm)
(25 cm x 190 cm)
(27 cm x 91 cm)
(36 cm x 76 cm)