Obres del mateix artista

(107 cm x 19 cm)
(40 cm x 170 cm)
(27 cm x 91 cm)
(61 cm x 96 cm)
(41 cm x 67 cm)
(25 cm x 70 cm)