Obres del mateix artista

(20 cm x 59 cm)
(20 cm x 12 cm)
(61 cm x 96 cm)
(25 cm x 82 cm)
(28 cm x 83 cm)
(24 cm x 67 cm)