Obres del mateix artista

(61 cm x 96 cm)
(56 cm x 160 cm)
(28 cm x 83 cm)
(61 cm x 96 cm)
(15 cm x 56 cm)
(27 cm x 24 cm)