Obres del mateix artista

(30 cm x 20 cm)
(61 cm x 96 cm)
(61 cm x 96 cm)
(42 cm x 92 cm)
(61 cm x 96 cm)
(25 cm x 190 cm)