Obres del mateix artista

(25 cm x 70 cm)
(25 cm x 82 cm)
(61 cm x 96 cm)
(70 cm x 90 cm)
(15 cm x 42 cm)
(20 cm x 24 cm)