Obres del mateix artista

(25 cm x 168 cm)
(25 cm x 70 cm)
(100 cm x 40 cm)
(53 cm x 42 cm)
(27 cm x 91 cm)
(27 cm x 24 cm)