Obres del mateix artista

(27 cm x 91 cm)
(61 cm x 96 cm)
(15 cm x 56 cm)
(20 cm x 12 cm)
(53 cm x 42 cm)
(36 cm x 76 cm)