Obres del mateix artista

(70 cm x 90 cm)
(80 cm x 88 cm)
(25 cm x 82 cm)
(56 cm x 160 cm)
(15 cm x 56 cm)
(27 cm x 24 cm)