Obres del mateix artista

(107 cm x 19 cm)
(28 cm x 83 cm)
(15 cm x 42 cm)
(61 cm x 96 cm)
(20 cm x 12 cm)
(30 cm x 60 cm)