Obres del mateix artista

(28 cm x 83 cm)
(35 cm x 35 cm)
(15 cm x 42 cm)
(38 cm x 47 cm)
(70 cm x 90 cm)
(25 cm x 190 cm)