Obres del mateix artista

(107 cm x 19 cm)
(25 cm x 70 cm)
(61 cm x 96 cm)
(35 cm x 35 cm)
(0 cm x 0 cm)
(30 cm x 20 cm)