ARTISTA

Barcelona, 1978

"Oliver Roura  es un dels nostres grans poetes de la geometria i el color... L'equlibri i harmonia de serenor gairabé matemàtica amb què els quadres se'ns ofereixen als ulls són, de fet, resultat d'un treball experimental sobre tensions de signe divers. Tensió en els motius que configuren l'univers Roura: geometria, precisió lineal i exactitud compositiva convivint amb l'atzar capriciós, fractal de reminiscències orgàniques, de la pintura en llibertat". - Pep Garrido -

Veure més